Вестник №1 от 12.01.2016г.

Вестник №2 от 06.02.2016г.

Вестник №3 от 11.03.2016г.

Вестник №4 от 12.04.2016г.

Вестник №5 от 11.05.2016г

Вестник №6 от 08.06.2016г.

Вестник №7 от 08.07.2016г. 

Вестник №8 от 09.08.2016г.

Вестник №9 от 07.09.2016г.

Вестник №11 от 08.11.2016г.

Вестник №12 от 07.12.2016г.